වින්ඩොස් xp Administrator රහස් පදය වෙනස් කිරීම

වින්ඩොස් xp Administrator රහස් පදය වෙනස් කිරීම

 1. ආරම්භක මෙනුවට ගොස් run හි cmd ලෙස ටයිප් කර ok කරන්න
 2. පහත command ටයිප් කර enter ඔබන්න
 3. cd\
 4. cd\windows\system32
 5. mkdir temphack
 6. copy logon.scr temphack\logon.scr
 7. copy cmd.exe temphack\cmd.exe
 8. del logon.scr
 9. rename cmd.exe logon.scr
 10. exit

ඔබ ඉහත කරනු ලැබුවේ වින්ඩොස්හි සිස්ටම් ඩිරෙක්ටරියේ mkdir ලෙස තාවකාලික ඩිරෙක්ටරියක් සාදා එයට logon.scr හා cmd.exe ෆයිල් කොපි කිරීමයි. ඉන් පසු logon.scr ෆයිල් එක මකා දමා cmd.exe ෆයිල් එක් logon.scr ලෙස නම වෙනස් කිරීමයි.

මෙහිදී වින්ඩොස් ට විදානයක් ලෙස command program හා screen saver ෆයිල් backup කරන ලෙස ලබාදෙනවා. ඉන් පසු එහි වෙනස් කම් සිදු කිරීමක් කරනවා.  වින්ඩොස් screen saver ලෝඩ් වු විට එහි ආරක්ෂා නොකල ඩොස් විධානයක් ලැබේ එනම් log වීමකින් තොරව.

එය දිස් වු විට පහත සදහන් විධානය ටයිප් කරන්න,

net user password

උදා: ඇඩ්මින් user name එක home නම් එහි මුරපදය check ලෙස වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් පහත ආකාරයෙන් විධානය ටයිප් කරන්න,

net user home check

මෙමගින් ඇඩ්මින් මුරපදය check ලෙස වෙනස් වෙනු ඇත.

නැවත වින්ඩොස් ඇඩ්මින් මුරපදය මුල් ආකාරයට පත් කිරීම ඊළග ලිපියෙන්

සටහන්

මෙය සාර්ථක ලෙස කිරීමට Local Administrator Privileges ඔබට තිබිය යුතුයි.

බොහෝ NTFS ෆයිල් සිස්ටම් (user rights management නිසා) වල නිවරදි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවේ (FAT/FAT32 නිවරදිව ක්‍රියාත්මක වේ)

Advertisements

ඉන්ටනෙ‍ට් එක්ස්පොලර් ටයිටල් එක වෙනස් කිරීම

1. Strat මෙනුව‍ට ගොස් run විවෘත කර regedit ලෙස ටයිප් කර open කරන්න

2. HKEY_CURRENT_USER ගොස් Software හි Microsoft\Internet Explorer තෝරන්න එහි Main හි Window Title එක ඔබට කැමති ලෙස වෙනස්     කරන්න

Booting XP වේගවත් කිරීම

Booting XP වේගවත් කිරීම

නොට්පෑඩ් විවෘත කර මෙය ‍ටයිප් කරන්න,

del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q

මෙය  “ntosboot.bat” ලෙස C ධාවකයේ save කරන්න

ආරම්භක මෙනුවෙන් Run තෝරා  gpedit.msc ලෙස type කරන්න.

 1. Computer Configuration ඇති Windows Settings මත click කරන්න එහි scripts(startup/shutdown) තෝරන්න එ‍ය  double click කර shutdown තෝරන්න.
 2. එම කවුලුවේ ඇති add ක්ලික් කරන්න Browse කිරීමෙන්  ntosboot.bat  ෆයිල් එක ලබාදෙන්න.
 3. Apply කර OK කරන්න.
 4. ආරම්භක මෙනුවෙන් Run තෝරා  devmgmt.msc ලෙස type කර OK කරන්න.
 5. IDE ATA/ATAPI controllers මත Double click කරන්න.
 6. Primary IDE Channel මත  Right click  කර Properties තෝරන්න.
 7. Advanced Settings ‍ටැබ් එක තෝරා device 0 හෝ 1 හි device type ලෙස none තෝරා OK කරන්න.
 8. Secondary IDE channel එක‍ටත් මෙය කරන්න.
 9. පරිගණක‍ය Reboot කරන්න.

Privacy, Security and Freedom

ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබේ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන්න ඔබට පහත ක්‍රම  භාවිතා කළ හැකිය. මෙමගින් සිදුවන්නේ ඔබේ IP Address එක වෙනස් කොට ඒ සදහා  වෙනත් IP Address එකක් භාවිතා කිරීමයි. මෙහි මූලික අරමුණ ඔබේ රහස්‍ය භාවය ආරකෟෂා කිරීමයි. ඔබේ තොරතුරු අන්තාරජාල සොරුන් අතට පත්වීම මෙමගින් වැලකේ.

ඒ සදහා වු ක්‍රම,

1. ඒ සදහා ස්ථාපිත වු වෙබ් පිටුවක් භාවිතය

2. ඒ සදහා ස්ථාපිත වු මෘදුකාංගයක් භාවිතය

මීට අමතරව ක්‍රම තිබුනද මේ ක්‍රම දෙක අපිට ඉතා පහසුවෙන් භාවිතයට ගන්න පුලුවන්.

හොදම ක්‍රමයනම් මෘදුකාංග භාවිතයයි. මේ සදහා වු නිදහස් මෘදුකාංග කීපයක් ඇත. පහතින් ඔබට ඒවා භාගත හැකිය.

U97 – මෙතනින් භාගන්න

GPASS – මෙතනින් භාගන්න

Tor – මෙතනින් භාගන්න

hidemyip – මෙතනින් භාගන්න